geophysics

geophysics
Žemės fizika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. geophysics; terrestrial physics vok. Geophysik, f rus. геофизика, f; физика Земли, f pranc. géophysique, f; physique de la Terre, f; physique terrestre, f

Fizikos terminų žodynas : lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Geophysics — Geophysics, a major discipline of Earth sciences, is the study of the Earth by quantitative physical methods, especially by seismic, electromagnetic, and radioactivity methods. It calls heavily upon other fields of science such as math, physics,… …   Wikipedia

  • geophysics — n. A branch of geology that uses physical principles to study the properties of the earth. Syn: geophysical science. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • geophysics — 1889, from GEO (Cf. geo ) + PHYSICS (Cf. physics) …   Etymology dictionary

  • geophysics — [jē΄ō fiz′iks] n. the science that deals with the physics of the earth, including weather, winds, tides, earthquakes, volcanoes, etc. and their effect on the earth geophysical adj. geophysicist n …   English World dictionary

  • geophysics — geophysical, adj. geophysically, adv. geophysicist, n. /jee oh fiz iks/, n. (used with a sing. v.) the branch of geology that deals with the physics of the earth and its atmosphere, including oceanography, seismology, volcanology, and… …   Universalium

  • geophysics — [[t]ʤi͟ːoʊfɪ̱zɪks[/t]] N UNCOUNT Geophysics is the branch of geology that uses physics to examine the earth s structure, climate, and oceans …   English dictionary

  • geophysics — geofizika statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mokslas, tiriantis fizikines savybes ir fizikinius procesus, vykstančius ir praeityje vykusius Žemės plutoje ir gelmėse, hidrosferoje ir atmosferoje. atitikmenys: angl. geophysics… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • geophysics engineer — geofizikos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris išmano geofizikoje naudojamus tyrimo metodus, tokius kaip gravimetrija, magnetometrija, elektrometrija, geotermika, seismologija, radiometrija ir pan. Jis taip pat… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • geophysics technician — geofizikos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai geofizikos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su Žemės fizinės sandaros, geosferų fizikinių savybių …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • geophysics technologist — geofizikos technologas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technologas, kuris atlieka įvairias technines užduotis, susijusias su geofizikiniais tyrimais, rūdynų arba naftos telkinių paieškos planavimu ir realizavimu. Jis, naudodamas įvairią… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”